Kurumsal

Bünyesinde, alanında uzman bir çok kadrolu ve gönüllü mühendis istihdam eden firmamız,
farklı ürünler üretebilmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.